Firma BHP Ekspert świadczy następujące usługi szkoleniowe BHP

 • szkolenie wstępne ogólne
 • szkolenia okresowe dla:
  • stanowisk robotniczych
  • stanowisk administracyjno-biurowych
  • stanowisk inżynieryjno-technicznych
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • szkolenia specjalistyczne BHP, ze względu na specyfikę branży klienta,
  • prace na wysokości
  • praca w przestrzeniach zamkniętych
  • właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej 
  • inne
Zamknij menu