Dokumentacja

folder-145962_640
  • Karty oceny ryzyka zawodowego
  • Dokumentacja powypadkowa
  • Instrukcje ogólne i stanowiskowe
  • Plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)
  • IBWR (instrukcja bezpiecznego wykonywania robót)
  • Rejestry wymagane przez przepisy BHP
  • Pozostałą dokumentacja wewnątrzzakładowa
Zamknij menu