Nadzór/koordynacja na budowie

Usługa w zakresie pełnienia koordynacji BHP na budowie jako specjalista ds. BHP lub koordynator BHP realizowana jest podczas budowy lub modernizacji inwestycji .

Pełnimy wtedy obsługę budowy w zakresie BHP i ochrony PPOŻ.

Tworzymy wymagany przepisami prawnymi plan BIOZ oraz opracowujemy formularze i procedury konieczne do prawidłowego funkcjonowania budowy.

Każdego dnia dokonujemy codziennej kontroli na budowie i weryfikujemy bezpieczeństwo pracowników, a także firm podwykonawczych.

Czynnie partycypujemy w naradach z podwykonawcami, generalnym wykonawcą a także z inwestorem.

Pracownicy firmy posiadają wymagane przepisami uprawnienia oraz posiadają ukończone specjalistyczne szkolenia.

Posiadają oni duże doświadczenie pracy w międzynarodowych firmach w służbie BHP na dużych projektach energetycznych o wysokich standardach BHP (elektrownie, rafinerie) zagranicą oraz przy budowie obiektów kubaturowych  w Polsce.

Nasza obecność na terenie budowy uzależniona jest od potrzeb zleceniodawcy.

Usługę koordynacji/nadzoru BHP realizujemy na terenie całego kraju.

Zamknij menu